31 Ağustos 2019

8-A-1 İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin El Kitabı (İNOMER) Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı: İnovasyon (İNOMER) Türk Patent ve Marka Kurumu Broşürleri Genel Tanıtım Broşürü – Marka – […]
31 Ağustos 2019

8-B-1 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler

31 Ağustos 2019

8-B-2 Tanıtım ve Pazarlama

31 Ağustos 2019

8-C-1 Görsel İletişim Tasarımı

31 Ağustos 2019

8-C-2 Ürün Geliştirme

31 Ağustos 2019

8-C-3 Mühendislik ve Tasarım

31 Ağustos 2019

8-C-4 Doğadan Tasarıma

31 Ağustos 2019

8-Ç-1 Ulaşım Teknolojileri

31 Ağustos 2019

8-D-1 Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Sipariş